Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości usług edukacyjnych w gimnazjach Gminy Ostrów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-788/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ostrów

Wartość ogółem: 173260

Wydatki kwalifikowalne: 173260

Dofinansowanie: 173260

Dofinansowanie UE: 147271

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów

NIP beneficjenta: 8181589011

Kod pocztowy: 39-103

Miejscowość: Ostrów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

szkoła odcinek 677 cda, sławex laboratorium drogowe, eliza bińkowska słyk, wup olsztyn rpo, www.kis.gov.pl najczęściej zadawane pytania, szkoła podstawowa w olszynach, iii profil pomocy, pszok toruń, kraina wiedzy puławy, pierwszy okres kiedy następny, uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole wzór pisma, szybka kolej, zakładanie jdg, agroturystyka dofinansowanie 2021

yyyyy