Wyrównywanie szans w Gminie Kamienna Góra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-170/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina: Kamienna Góra

Wartość ogółem: 161430,35

Wydatki kwalifikowalne: 161430,35

Dofinansowanie: 161430,35

Dofinansowanie UE: 137215,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamienna Góra

NIP beneficjenta: 6140102873

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wyniki medgen.pl, media impact polska, a1 budowa 2018, horyzont projekt, loty szybowcem, ogród formalny, nip europejski a ryczałt, wypłata pieniędzy z funduszu inwestycyjnego, wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego doc, wzmacnianie, innowacja co to, dniotwarte.eu, pl w, firma na start, dotacje na własną działalność

yyyyy