Wyrzeźbić Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-027/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Gmina: Biskupiec

Wartość ogółem: 337980,66

Wydatki kwalifikowalne: 337980,66

Dofinansowanie: 287283,4

Dofinansowanie UE: 244190,89

Nazwa beneficjenta: Anna Rożeńska Przedszkole Niepubliczne „TALENCIK”

NIP beneficjenta: 8771187839

Kod pocztowy: 13-330

Miejscowość: Krotoszyny

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dom na sprzedaż damasławek, wyniki euro, prośbą o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu, praca gostynin pup, bony na cyfryzację, s19 niedrzwica kraśnik

yyyyy