Wysoka jakość usług w oddziałach przedszkolnych w gminie Smyków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-057/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Smyków

Wartość ogółem: 174540,1

Wydatki kwalifikowalne: 174540,1

Dofinansowanie: 174540,1

Dofinansowanie UE: 148359,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Smyków

NIP beneficjenta: 6581939608

Kod pocztowy: 26-212

Miejscowość: Smyków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kazimierski / Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez rzecznika finansowego, osoba publiczna definicja, konferencja marzec 2021, dotacja 60 tys 2022, swój skarb powierza bankowej opiece, instytucje szkoleniowe

yyyyy