Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-279/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Bargłów Kościelny

Wartość ogółem: 403187

Wydatki kwalifikowalne: 403187

Dofinansowanie: 403187

Dofinansowanie UE: 342708,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Bargłów Kościelny

NIP beneficjenta: 8461597922

Kod pocztowy: 16-320

Miejscowość: Bargłów Kościelny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

oświadczenie o związku małżeńskim, pompa podnośnika c 360 słabo podnosi, krajowe centrum innowacji pożyczki, jak zmniejszyć stronę w przeglądarce, wykaż że współdziałanie kości mięśni ścięgien stawów, jak zostać rolnikiem od zera 2020, fundusze spójności, rema koluszki, zatrzymanie prewencyjne art. 15a czas zatrzymania, administracja rządowa, największe inwestycje w polsce 2017, ustawa ooś, słuzby porzadkowe, firma 2021, biznes za 20 tys, w tabeli przedstawiono niektóre dane dotyczące pięciu najlepszych zawodników, wyjaśnij na czym polega rozróżnienie na prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji, powiatowy urząd pracy ostrowiec, 881010077, młody rolnik 2020

yyyyy