Wysokie Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-020/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Wysokie Mazowieckie – miasto

Wartość ogółem: 128005,56

Wydatki kwalifikowalne: 128005,56

Dofinansowanie: 124729,56

Dofinansowanie UE: 108804,73

Nazwa beneficjenta: Miasto Wysokie Mazowieckie

NIP beneficjenta: 7221002509

Kod pocztowy: 18-200

Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

zbieżność wałbrzych, mojlask, beneficjent kto to, list intencyjny wzór praca, zachem bydgoszcz, projekt czyste powietrze wniosek, uzasadnienie wniosku o remont łazienki, dawna spółka górnicza

yyyyy