WYSPIAŃSKI – akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-591/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 933608

Wydatki kwalifikowalne: 933608

Dofinansowanie: 933608

Dofinansowanie UE: 793566,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów/VIII Liceum Ogólnokształcące (w ZSO nr 3 im. St. Wyspiańskiego)

NIP beneficjenta: 8132195140

Kod pocztowy: 35-111

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

program info, lista obecności 2022 – wzór, www pup gorlice pl, polacy uciekają z kraju, ministerstwo praca, etapy wprowadzania liczby, promesa zatrudnienia skazanego pdf, wyspa młyńska bydgoszcz rewitalizacja, na wspólnej odcinek 3278

yyyyy