Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-221/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1256601

Wydatki kwalifikowalne: 1256601

Dofinansowanie: 1256601

Dofinansowanie UE: 1068110,85

Nazwa beneficjenta: International House Integra

NIP beneficjenta: 6340198369

Kod pocztowy: 40-010

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

twoje wybory eu, kamiński kępno, znalezisko archeologiczne, egzamin gimnazjalny angielski ćwiczenia pdf, krakodlew praca, msw szpital poznań, jak powiększyć ekran w laptopie, franciszkanie serwis, stacja kontroli pojazdów skrzeszew, upoważnienie do likwidacji szkody wzór, dzielnice bytomia mapa, wiadomosci w polityce, górze, opieka długoterminowa definicja, urząd miasta tarnów praca, dotacja 60 tys 2022, fundacja dotacje

yyyyy