Wzbogacenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach – szansą na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-040/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ropczyce

Wartość ogółem: 66057,22

Wydatki kwalifikowalne: 66057,22

Dofinansowanie: 64954,06

Dofinansowanie UE: 56148,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Ropczyce

NIP beneficjenta: 8181581908

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

jak oczyścić płuca w 72 godziny, deklaracja współpracy pdf, tworzywo warstwowe krzyżówka, co to znaczy dgaf, sady owocowe, ustwa, kurs opiekunka w przedszkolu, co to jest wspólnota mieszkaniowa, oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów jak wypełnić, rybnik świerklaniec, powiat bilgorajski, kontraktor, politechnika wałbrzych, rozwój miast w polsce, księga znaku przykład, mazowieckie agroturystyka

yyyyy