Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-018/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Pawłowiczki

Wartość ogółem: 143444,78

Wydatki kwalifikowalne: 143444,78

Dofinansowanie: 141293,11

Dofinansowanie UE: 121928,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Pawłowiczki

NIP beneficjenta: 7480002361

Kod pocztowy: 47-280

Miejscowość: Pawłowiczki

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

dzień zwycięstwa 2019, jakosc zycia, www,o, pozyczki dla firm, tunel w swinoujsciu, cannabis clinic warszawa, oblicz wartość wyrażenia wykorzystując dane z rysunku powyżej 6.8, koronawirus 28 października 2021, fabryka formy rondo onz grafik, komputer gotowy, www pup wroclaw pl, 136 dni po 21 lipca, 21odpowiedzi, fundusz technologii i innowacji

yyyyy