Wzrastanie poprzez działanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-176/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 189315,56

Wydatki kwalifikowalne: 189315,56

Dofinansowanie: 165675,56

Dofinansowanie UE: 160918,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec/Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu

NIP beneficjenta: 8191403640

Kod pocztowy: 38-120

Miejscowość: Czudec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pup wniosek o dofinansowanie tarcza, patrycja drobnikowska, szablon raportu, polityk polski, testy na wózki widłowe diagramy, jasionka g2a arena, harmonogram euro, dofinansowanie na otwarcie działalności 2022, rozwój firmy, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

yyyyy