Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wysoka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-077/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Wysoka

Wartość ogółem: 808866,16

Wydatki kwalifikowalne: 808866,16

Dofinansowanie: 808866,16

Dofinansowanie UE: 687536,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Wysoka

NIP beneficjenta: 7642613156

Kod pocztowy: 89-320

Miejscowość: Wysoka

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

easi, podstawa prawna dotacji 5000, komórki macierzyste z łożyska jelenia, a gu gu, komorki zawieszone w osoczu krzyżówka, pozyczka 0%, portal informacyjny poznań, promyk nadziei 115, ebitda jak liczyć, szpital wojskowy ełk oddział neurochirurgii, firefox poczta, mobilnosc

yyyyy