Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-001/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Nozdrzec

Wartość ogółem: 654525,38

Wydatki kwalifikowalne: 654525,38

Dofinansowanie: 654525,38

Dofinansowanie UE: 556346,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Nozdrzec

NIP beneficjenta: 6861555599

Kod pocztowy: 35-245

Miejscowość: Nozdrzec

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

cavaliada poznań 2021 transmisja, proces ekstrakcji, 150 euro ile to pln, smieszny rysunek, urząd pracy w łęczycy, modernizacja e30, 4980 brutto ile to netto, portal beneficjenta zielona góra, generator podpisów, domki letniskowe kujawsko pomorskie, zs2 nisko, dorota lamczyk, reumatoidalne zapalenie stawów — badania krwi, w tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące dwóch jednostek administracyjnych polski w 2016 r, mapa woj lubelskiego szczegółową, subwencje dla firm, chwytliwe nazwy, zsp barlinek plan, nie masz, prowadzenie przez państwo działalności gospodarczej przy pomocy firm państwowych

yyyyy