Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-010/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański – miasto

Wartość ogółem: 79009,5

Wydatki kwalifikowalne: 79009,5

Dofinansowanie: 79009,5

Dofinansowanie UE: 67158,08

Nazwa beneficjenta: Powiat Starogardzki

NIP beneficjenta: 5921869712

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

powiatowy urząd pracy zamość, fazy rozwoju miasta, euro 2020 oficjalna strona, zste, toruń ludność, praca dobrzyca, program profilaktyki raka szyjki macicy pdf, język, porównanie funduszy inwestycyjnych, droga s11 kępno, kurs pierwszej pomocy łódź, olsztyn wrocław intercity, szkoła w malcanowie, wsl częstochowa opinie, skuteczni pl, dotacje dla matek po urlopie macierzyńskim, jak otworzyć działalność gospodarczą 2018, usługi opiekuńcze, tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców, dotacja z urzędu pracy na co można przeznaczyć, bilgoraj praca

yyyyy