Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-035/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Krzepice

Wartość ogółem: 195787,57

Wydatki kwalifikowalne: 195787,57

Dofinansowanie: 195787,57

Dofinansowanie UE: 166419,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzepice

NIP beneficjenta: 5742054873

Kod pocztowy: 42-160

Miejscowość: Krzepice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

dofinansowanie do zalozenia wlasnej dzialalnosci, pożyczka dla bezrobotnych, leskie przedsiębiorstwo komunalne, ogrody sensoryczne muszyna, program do tworzenia ogrodów, publikacjach, wniosek dopłaty, www.krobia.pl, jezyk rysunek, urząd pracy w augustowie, w podanym wypowiedzeniu zastąp podkreślony wyraz

yyyyy