Z edukacją w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-158/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 359963,45

Wydatki kwalifikowalne: 359963,45

Dofinansowanie: 359963,45

Dofinansowanie UE: 305968,93

Nazwa beneficjenta: MileStep Arkadiusz Korzeniowski

NIP beneficjenta: 9161184599

Kod pocztowy: 53-307

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego należy zastosować w sytuacji, korekta korekty, x kom pasaz grunwaldzki, dziewczyna rysunek łatwy, polskie autobusy elektryczne, czy e receptę można zrealizować w różnych aptekach, wszystkie województwa w polsce, powiatowy urząd pracy staszów, recepty na leki, galeria mody spadek, produkt mielenia zboża krzyżówka, kappahl posnania, pup gizycko, csm-swd.nfz.gov.pl, ćwiczenia dla seniorów 80+, formularze gov.pl, www teo wsparcie pl, gops jeleśnia, na rysunku przedstawiony jest plan kuchni, zasilki dla bezrobotnych

yyyyy