Z fizyką na „TI”- warsztaty z fizyki dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z wykorzystaniem technmoligii informacyjnych przeprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-313/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 288082

Wydatki kwalifikowalne: 288082

Dofinansowanie: 288082

Dofinansowanie UE: 244869,7

Nazwa beneficjenta: II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8131721371

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

rpo wz, miejskie centrum kontaktu, co to znaczy mrr, parki krajobrazowe lubelskie, lorens krzysztof, skróty chrome, urząd marszałkowski województwa opolskiego, wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, oscylować, piotr danielewicz, lampy led do uprawy roślin olx, metody dyskontowe, pup węgorzewo

yyyyy