Z indywidualizacją ku rozwojowi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-773/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Grabowo

Wartość ogółem: 106220

Wydatki kwalifikowalne: 106220

Dofinansowanie: 106220

Dofinansowanie UE: 90287

Nazwa beneficjenta: Gmina Grabowo

NIP beneficjenta: 2910210043

Kod pocztowy: 18-507

Miejscowość: Grabowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

akt prawny, kod choroby g54, dotacje dla firm jednoosobowych 2022, bytomskie charaktery, kalkulator opłat za korzystanie ze środowiska 2020 excel, zestaw w tabeli przedstawicieli zawodów i stanów wymienionych w utworze, pożyczka płynnościowa pomorskie, klub seniora janikowo, nysa województwo

yyyyy