Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-024/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Skołyszyn

Wartość ogółem: 252687,9

Wydatki kwalifikowalne: 252687,9

Dofinansowanie: 252687,9

Dofinansowanie UE: 214784,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Skołyszyn

NIP beneficjenta: 6851651203

Kod pocztowy: 38-242

Miejscowość: Skołyszyn

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

ncbr szybka ścieżka, e-mikrofirma 2020, spełniających twoje, pit 28 wersja 24, urzad pracy kolberga, proste rysunki ludzi, uzupełnij schemat dotyczący przyczyn i skutków bardzo niskiego lub ujemnego przyrostu naturalnego, wielicka 72 30-552 kraków, chciec to moc, gfr wzor, związek zawodowy pracowników wymiaru sprawiedliwości, pomniejszenie (2017), pup ostrów wielkopolski, zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 945 metrów, zsp2 w pile, walbrzych noclegi

yyyyy