Z królową nauk przez całe życie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-241/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 242898

Wydatki kwalifikowalne: 242898

Dofinansowanie: 216348

Dofinansowanie UE: 206463,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin / Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462355475

Kod pocztowy: 20-281

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

zs1 opatów, stan wody odry racibórz, urzad pracy brzozow, skróty wyrazów i wyrażeń, bezkolejki eu lubuskie, 21 grudnia 2021, jerzy po rosyjsku, pożyczk, punkt p należy do odcinka o końcach a(-20 20) i b(60 60), urzad pracy srem, miasta w województwie wielkopolskim, urząd pracy w bartoszycach, nieprawidlowo, ciekawe miejsca podkarpackie

yyyyy