Z małej szkoły-lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-064/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 131433,84

Wydatki kwalifikowalne: 131433,84

Dofinansowanie: 131433,84

Dofinansowanie UE: 111718,76

Nazwa beneficjenta: Agencja Reklamowa „LEADER” Marek Brodowski

NIP beneficjenta: 7541400795

Kod pocztowy: 45-049

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013

wzdluz, wykaz chorób zawodowych nauczycieli 2020, kurs wychowawcy kolonijnego warszawa 2019, dotacje na farmę fotowoltaiczną, 2lo wloclawek, nabór ekspertów, łańcuch życia dziwnówek, miejski ośrodek pomocy rodzinie bytom, podkreśl opis etapu porodu na którym dziecko przychodzi na świat, uchwała o rozwiązaniu spółki cywilnej pdf, gdzie zgłosić niezarejestrowaną działalność gospodarczą

yyyyy