Z matematyką w świat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-204/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 129058,99

Wydatki kwalifikowalne: 129058,99

Dofinansowanie: 129058,99

Dofinansowanie UE: 109700,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica

NIP beneficjenta: 8722216736

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

gsk praca opinie, wniosek.mazowieckie.pl, 136 dni po 25 kwietnia, model finansowy, maluch plus 2021 kwota, zniszczenie i odnowa pdf, błonie 3 gliwice, znajdz oszusta, werwa chełm, urzad pracy konin praca, pup prudnik oferty pracy, drabina partycypacji, dofinansowania osp 2022, koma stahlbau sp z oo

yyyyy