Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-044/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Zawadzkie

Wartość ogółem: 202086,57

Wydatki kwalifikowalne: 202086,57

Dofinansowanie: 171773,58

Dofinansowanie UE: 146007,54

Nazwa beneficjenta: Jadwiga Silarska Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami

NIP beneficjenta: 7541892083

Kod pocztowy: 45-217

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kurs euro archiwalny, ipaw wałbrzych, zss solec nad wisłą, parlament szop, natalia szulborska, kwalifikacje w zawodzie pl, nota obciążeniowa wzór, 350 zł brutto ile to netto, in-18 jak wypełnić, umowy o dzieło 2019, system edukacji w polsce 2017 schemat, strategie innowacji

yyyyy