Z myślą o przyszłości – program rozwojowy Zespołu Szkół w Nowosielcu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-104/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Nisko

Wartość ogółem: 295471,51

Wydatki kwalifikowalne: 295471,51

Dofinansowanie: 259971,51

Dofinansowanie UE: 251150,78

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

NIP beneficjenta: 6020001141

Kod pocztowy: 37-400

Miejscowość: Racławice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/13/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

me 2020 polska, wydział komunikacji bełżyce, lmp badanie, galeria młociny pasmanteria, niania kraków, sp borek wlkp, plakat zachęcający do chodzenia do kościoła, cubus plac unii, jak zwrócić uwagę mężczyzny, multimodalny, dotacje arimr 2022, warunków

yyyyy