Z myślą o przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-556/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 198690

Wydatki kwalifikowalne: 198690

Dofinansowanie: 198690

Dofinansowanie UE: 168886,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernica

NIP beneficjenta: 9121101093

Kod pocztowy: 55-003

Miejscowość: Czernica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

ola nowak wzrost, małopolska rpo, dodatek za opiekuna stażu, europejski identyfikator płatnika vat, oświadczenie o niezaleganiu zus i us, sprawdzanie tekstu, rehabilitacja ruda śląska, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, superpharm warszawa wschodnia, cele przetwarzania danych osobowych, moj prąd gov pl, wyrównywanie szans edukacyjnych definicja

yyyyy