Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-001/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Sośnicowice

Wartość ogółem: 1177010

Wydatki kwalifikowalne: 1177010

Dofinansowanie: 1177010

Dofinansowanie UE: 1000458,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sośnicowice

NIP beneficjenta: 9691422687

Kod pocztowy: 44-153

Miejscowość: Sośnicowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

rehabilitacja kamienna góra, grupa inco właściciele, powiatowy urząd pracy sucha beskidzka, fundusze unijne 2014 2020, zs5 ostroleka, zielone ściany w ogrodzie, urząd pracy tomaszów lub, słowacja otwiera granice, związek celowy powiatów województwa zachodniopomorskiego mapa, trening umiejętności społecznych karty pracy pdf, ustal które z informacji wymienionych w tabeli dotyczą paryża, zagraniczne firmy w polsce, certyfikat kompetencji zawodowych materiały pdf, wysokość wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej 2021 tabela, pieniądze na założenie firmy, matura 19 maj 2022

yyyyy