Z nauką za pan brat od Bałtyku aż do Tatr

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-062/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 360779,1

Wydatki kwalifikowalne: 360779,1

Dofinansowanie: 360779,1

Dofinansowanie UE: 306662,24

Nazwa beneficjenta: Agencja Reklamowa „LEADER” Marek Brodowski

NIP beneficjenta: 7541400795

Kod pocztowy: 45-049

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

katarzyna brzoska, unia europejska kiedy powstała, pup bolesławiec praca, syreny w warszawie 19.04, tygrysia granica i jej mieszkańcy, program pl

yyyyy