Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-118/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Tarnów Opolski

Wartość ogółem: 112088

Wydatki kwalifikowalne: 112088

Dofinansowanie: 112088

Dofinansowanie UE: 95274,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarnów Opolski/Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

NIP beneficjenta: 9910072001

Kod pocztowy: 46-050

Miejscowość: Tarnów Opolski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

wyjaśnij znaczenie wymienionych pojęć akcja ab, szkolenia dla nauczycieli olsztyn 2019, nowy rpo, www.zsp5.krosno.pl, konstytucja biznesu 2018 pdf, niemiecki kraj związkowy krzyżówka, co to jest ekspansja, aktywne zawodzie, agroturystyka jasło, technikum kopernik kielce, połączenia kolejowe w polsce

yyyyy