Z pola do przedszkola w Rzeplinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-052/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Dolice

Wartość ogółem: 743160

Wydatki kwalifikowalne: 743160

Dofinansowanie: 631686

Dofinansowanie UE: 631686

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 70-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

studia podyplomowe włocławek, do przechowywania dokumentów, www firma gov pl ceidg, międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa, ministerstwo gadzetów, wskaż dwie korzystne i dwie niekorzystne zmiany które były wynikiem zielonej rewolucji, programy pl, wzór na list, praca dobrzyca, pelnosprawny, rozliczenie dotacji z pup, www.geriatria.mz.gov.pl, sąsiedzi (2014)

yyyyy