Z przedszkolem – lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-034/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 188049,59

Wydatki kwalifikowalne: 188049,59

Dofinansowanie: 185228,84

Dofinansowanie UE: 157444,51

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY W PILSZCZU

NIP beneficjenta: 7481564428

Kod pocztowy: 48-130

Miejscowość: Pilszcz

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

kto jest administratorem danych osobowych rodo, polski portal internetowy, szkoly europejskie, spółdzielnia mieszkaniowa grajewo, straż ochrony kolei ustawą 2020, uzdrowiska dolnośląskie, zespół szkół w święciechowie

yyyyy