Z sukcesem Ci do twarzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-009/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łopuszno

Wartość ogółem: 556647,12

Wydatki kwalifikowalne: 556647,12

Dofinansowanie: 556647,12

Dofinansowanie UE: 473150,05

Nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Europy Lokalnej

NIP beneficjenta: 9591897178

Kod pocztowy: 25-022

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

dotacje do działalności gospodarczej 2021, polska słowacja jaki wynik, minister finansow 2022, empowerment definicja, praca tykocin, umbreco, wprowadzenie reform w gospodarce, dofinansowanie do kursu językowego, druk z-15 wzór wypełniony 2020, dofinansowanie do pompy ciepła 2019, stargard poznań, wartość zamówienia publicznego, wynagrodzenie za staż 2018, praca administracja publiczna, bezpieczna przystan, najniebezpieczniejsze dzielnice wrocławia, zso łodygowice, zobacz więcej, kurs analityk finansowy, status związku to skomplikowane odc 35, zus us-7

yyyyy