Z uśmiechem w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-052/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kazimierski

Gmina: Czarnocin

Wartość ogółem: 425453,7

Wydatki kwalifikowalne: 425453,7

Dofinansowanie: 418864,3

Dofinansowanie UE: 361635,65

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Przedszkolnej

NIP beneficjenta: 6621157089

Kod pocztowy: 28-506

Miejscowość: Czarnocin

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kazimierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

mapa cieplna h2h zaznaczamy czasowniki osobowe, rozporzadzenie 22 luty 2021, dotyczą, euroexpert bydgoszcz, ustawa o promocji, invest home rybnik, kredyt bgk, kurs euro 30 grudnia 2021, śluzy mazury, amazis trzek, bs mstów, pupostrowwlkp, zmutowana cząstka białkowa, koszt utraconych korzyści, ustawa o pomocy społecznej 2004, 04.04, tablica.pl., rops poznań praca

yyyyy