Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-316/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pawłowice

Wartość ogółem: 309067,6

Wydatki kwalifikowalne: 309067,6

Dofinansowanie: 309067,6

Dofinansowanie UE: 262707,46

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 6381606026

Kod pocztowy: 43-251

Miejscowość: Pawłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

kanał mazurski, zsoborniki, rozrost, chrome nie otwiera stron, wsparcie dla polski, inwestycje sosnowiec 2018, dawna spółka górnicza, domki letniskowe na sprzedaż warszawa, ul. św. filipa 23/3, 31-150 kraków, kod choroby m51, wesołe miasteczko kujawsko pomorskie, przedszkole rudnik nad sanem, urząd stanu cywilnego praga północ, dotacje dla fundacji, art 11 pzp, standard definicja, na rysunku przedstawiono przebieg granicy wiecznego śniegu na ziemi, powiatowy urząd pracy wejherowo, projekt babcia plus, transmisje na zywo

yyyyy