Z wiedzą i doświadczeniem w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-211/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 40445

Wydatki kwalifikowalne: 40445

Dofinansowanie: 40445

Dofinansowanie UE: 34378,25

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 6381606026

Kod pocztowy: 43-251

Miejscowość: Pawłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011

gorseciarka wrocław, ocena strony internetowej, pomoc de minimis gdzie sprawdzić, uprawa chmielu w polsce mapa, exante zespół, rezygnacja ze stosowania rozporządzenia wzór, wydział komunikacji myślenice kamera, rekrutacja do żłobka warszawa 2021, gotowy wniosek o dofinansowanie, co oznacza skrót pgr, nowy zus, na dobre i na złe odcinek 826, wskaźnik pai, surfingowa albo rozdzielcza, co zrobić z nieaktualnymi podręcznikami 2017, inwestycja w siebie, ecoport szczecin, dietetyk ciechanów, początkowy wiersz nowego ustępu, voucher wzór dokumentu, warszawa praca gov pl

yyyyy