Z wiedzą ku przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-035/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 235471,61

Wydatki kwalifikowalne: 235471,61

Dofinansowanie: 200150,87

Dofinansowanie UE: 200150,87

Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dotacje dla emerytów na działalność gospodarczą 2021, drugi urzad skarbowy w lublinie, jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia spadku, minimum krajowe, krs ministerstwo online, pożyczka płynnościowa śląskie, ekoport szczecin, wpisz obok wymienionych przyczyn rozwoju dużych miast w polsce, warp kalisz, poręczenie wzór, cytaty podziękowania dla sponsorów, na dobre i na złe odc 797

yyyyy