”Z wiedzą ku przyszłości”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-248/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski

Wartość ogółem: 408127,28

Wydatki kwalifikowalne: 408127,28

Dofinansowanie: 358265,74

Dofinansowanie UE: 346908,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski

NIP beneficjenta: 9211867433

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

czy umowy zlecenie liczą się do stażu pracy, grant fb, s2 południowa obwodnica warszawy, program operacyjny kapitał ludzki 2018, fundacja imago

yyyyy