Z wiedzą w świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-218/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Zakrzówek

Wartość ogółem: 570510

Wydatki kwalifikowalne: 570510

Dofinansowanie: 498790

Dofinansowanie UE: 484933,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Zakrzówek

NIP beneficjenta: 7151771561

Kod pocztowy: 23-213

Miejscowość: Zakrzówek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

program termomodernizacji, kontrola krzyzowa, szoop małopolska, oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór, gwd status wniosku, polska w przyszłości, wielkie otwarcie tk maxx w galerii młociny!, 23 maja, auto famiko, wszystkie scp, narysuj jedną wybraną rzecz która pomaga ci kształtować sumienie, wspólne ramy strategiczne, nasz nowy dom 173, skierowania.nfz.gov.pl opole

yyyyy