„Z wiedzą za pan brat”-wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-243/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Sławków

Wartość ogółem: 86319

Wydatki kwalifikowalne: 86319

Dofinansowanie: 86319

Dofinansowanie UE: 73371,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławków

NIP beneficjenta: 6252445199

Kod pocztowy: 41-260

Miejscowość: Sławków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013

protestu, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, plan odbudowy, leader school konin, szacowanie wartości zamówienia 2020, postaw, w. pl, ocieplenie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, miasteczko strażackie opole, czerniewice, info koleje śląskie, ingbank lokaty, kontrola czy kontrol

yyyyy