Z wiedzą za pan brat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-366/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Grębów

Wartość ogółem: 333567,53

Wydatki kwalifikowalne: 333567,53

Dofinansowanie: 283532,4

Dofinansowanie UE: 283532,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów

NIP beneficjenta: 8672073110

Kod pocztowy: 39-410

Miejscowość: Grębów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kraśnik trasa, pgk barlinek kontakt, mieszkania chronione jak otrzymać, list intencyjny umowa o pracę, ufo kielce, prezes parp, wzor wniosku o refinansowanie, grupy na euro 2021, pmt linie kolejowe, umowa zaliczki wzór pdf, program profilaktyczny definicja, zachęta praca, z-12 gus jak wypełnić, do jakiej kwoty można płacić gotówką osobą fizyczną 2021, srodki anaboliczne to zwiazki o budowie zblizonej do, ten od stanowienia praw krzyżówka

yyyyy