„Z Żuław do Europy”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-064/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Suchy Dąb

Wartość ogółem: 131765

Wydatki kwalifikowalne: 131765

Dofinansowanie: 131765

Dofinansowanie UE: 112000,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Suchy Dąb/ Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach

NIP beneficjenta: 6040062660

Kod pocztowy: 83-022

Miejscowość: Koźliny

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

koronawirus 17.02.2021, grudzien 2021, centrum przesiadkowe zielona góra, przedszkole w szlichtyngowej, szpital na peryferiach nowa generacja odcinek 1, bartek kulita fotograf, unia co to, strefa sztygara paski, dr z kropką czy bez, niewidze, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2018, promyk nadziei 157

yyyyy