Zabawa i nauka edukacją malucha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-084/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Barczewo

Wartość ogółem: 363243,59

Wydatki kwalifikowalne: 363243,59

Dofinansowanie: 308757,05

Dofinansowanie UE: 262443,49

Nazwa beneficjenta: Jan Marcin Malinowski/Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

NIP beneficjenta: 7392174447

Kod pocztowy: 11-010

Miejscowość: Barczewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

fundusze europejskie 2021, kujawsko-pomorskie biuro planowania przestrzennego i regionalnego w toruniu, podział stron pdf, mapa województwa pomorskiego szczegółowa, linie kolejowe w polsce 2018, zapoznaj się ze wstępem wypowiedzi pisemnej, za głosem serca odc 160, firmy nowy sącz, ustawa o samorządzie gminnym streszczenie, synonim korzystny, pous, 5 najmniejszych państw europy

yyyyy