ZABŁYŚNIJ TALENTEM – wałbrzyski inkubator zdolnego gimnazjalisty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-021/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 77894

Wydatki kwalifikowalne: 77894

Dofinansowanie: 77894

Dofinansowanie UE: 66209,9

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska

NIP beneficjenta: 8842529857

Kod pocztowy: 58-105

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

wojna w 2014, mikro przedsiębiorca, kuke, przeznaczenie 2014, 20 20, ryki trasa, bezpłatne kursy kielce 2021, edina, funduszowe, powiatowy urząd pracy w strzelcach opolskich, dodatki mieszkaniowe rybnik, rewitalizacja podkarpackie, rozporzadzenie z 14 stycznia 2021

yyyyy