Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-244/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Przysucha

Wartość ogółem: 122802,8

Wydatki kwalifikowalne: 122802,8

Dofinansowanie: 122802,8

Dofinansowanie UE: 104382,38

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Przysucha

NIP beneficjenta: 7991474606

Kod pocztowy: 26-400

Miejscowość: Przysucha

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

koszt całkowity, zs2 nisko, program dziś, kurs seo, gmina chociwel, marcin horala, kinga świtalska, mc mikroekonomia, wlasny biznes

yyyyy