Zacznij od przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-015/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Racibórz

Wartość ogółem: 471295,4

Wydatki kwalifikowalne: 471295,4

Dofinansowanie: 464225,97

Dofinansowanie UE: 400601,09

Nazwa beneficjenta: Miasto Racibórz

NIP beneficjenta: 6391002175

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/28/2012

unia wyszehradzka, państwa ue, żłobek bażyńskich toruń, powiatowy urząd pracy elbląg, operacji, praca janów podlaski, co to jest step, małgorzata gembicka szczepionka, euro zaklady bukmacherskie online, moja rodzina, odpowiedź na pytania, nieruchomosci wagrowiec, wskaźnik zatrudnienia wzór, obwodnica bydgoszczy s5 mapa, dzierżawa z prawem zakupu

yyyyy