Zaczynam od przedszkola! – Utworzenie trzech punktów przedszkolnych w Gminie Linia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-002/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Linia

Wartość ogółem: 861540,58

Wydatki kwalifikowalne: 861540,58

Dofinansowanie: 732309,49

Dofinansowanie UE: 732309,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Linia

NIP beneficjenta: 5881130342

Kod pocztowy: 84-223

Miejscowość: Linia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

zapoznaj, urząd miasta zgorzelec wydziały, gov.spis, staż opole, szybki pociag, nowe oferty pracy operator koparki, zasady polityki budżetowej, v4 grupa wyszehradzka, uzupełnij tabelkę wiek zapisz znakami rzymskimi, m cy skrót, dofinansowanie z unii na otwarcie firmy, kompleksowe, olsztyn wrocław intercity, praca fizyczna lublin, koszty a wydatki, rpo zachodniopomorskie harmonogram 2017, solec 18/20 u7, mapa drogi s5, inwestycje finansowe przykłady

yyyyy