Zainwestuj w siebie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-078/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina:

Wartość ogółem: 243637

Wydatki kwalifikowalne: 243637

Dofinansowanie: 243637

Dofinansowanie UE: 207091,45

Nazwa beneficjenta: Powiat Kwidzyński/Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Kwidzynie

NIP beneficjenta: 5811832576

Kod pocztowy: 82-500

Miejscowość: Kwidzyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

ktg dziecka, wojewódzki urząd pracy w łodzi, panstwa na b, pałac w kozłówce godziny otwarcia, ilosc gmin w polsce, gospodarka przestrzenna staż warszawa, jak się zarejestrować jako bezrobotny, koszty pośrednie i bezpośrednie przykłady, rak jelita grubego badanie krwi, szczęśliwe dzieci, eryk kłossowski, pożyczka leszno, praca pilawa, urząd miasta jastrowie, skierowania.nfz.gov.pl opole, max burger wroclavia, klimat lokalny dużych miast odznacza się zazwyczaj, www.moszczenica.pl

yyyyy