Zainwestuj w siebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-030/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina:

Wartość ogółem: 83145,33

Wydatki kwalifikowalne: 83145,33

Dofinansowanie: 73425,33

Dofinansowanie UE: 70673,53

Nazwa beneficjenta: Gmina miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Ogólnokształcących

NIP beneficjenta: 5371675723

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2011

pgnig wegiel, państwowa szkoła muzyczna warszawa, dekerta 8, spis błędów drukarskich krzyżówka, lmp badanie, zecz, pochylnia warunki techniczne, skolei z kolei, przedszkole w szlichtyngowej, na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji rozmów z rodzicami bądź dziadkami, granica polsko białoruska mapa polski, e-obywatel, biorę pl rejestracja, stare drewno na ścianę, lgd u źródeł, osoba na rzecz której odstąpiono weksel, prawo jazdy toruń urząd, inwestycji i rozwoju, program cbs europa, dąbrowa górnicza tucznawa strefa ekonomiczna, grants opinie

yyyyy