Zainwestujmy w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-218/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Dąbrowa Zielona

Wartość ogółem: 421925,71

Wydatki kwalifikowalne: 421925,71

Dofinansowanie: 421925,71

Dofinansowanie UE: 358636,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona/Zespół Szkół/Gimnazjum im.Jana Pawła II w Dąbrowie Zielonej

NIP beneficjenta: 9492184491

Kod pocztowy: 42-265

Miejscowość: Dąbrowa Zielona

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013

liczba 42 stanowi 10 5 liczby, co to jest login zapytaj, baza usług szkoleniowych, jak zaadresować pismo, konin starówka, dr z kropka czy bez, rekrutacja malopolska, zidentyfikowane, dofinansowanie do agroturystyki 2021, kostka brukowa bezfugowa

yyyyy