Zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu Gminy Borkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-233/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Borkowice

Wartość ogółem: 34420

Wydatki kwalifikowalne: 34420

Dofinansowanie: 34420

Dofinansowanie UE: 29257

Nazwa beneficjenta: Gmina Borkowice

NIP beneficjenta: 6010085857

Kod pocztowy: 26-422

Miejscowość: Borkowice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

wskaż przejawy rozwoju gospodarczego, wniosek o umorzenie długu za mieszkanie wzór, działy administracji, strefa lidera, wydział zasobów lokalowych mokotów, moloosiek, rpo slaskie, naszelementarz.men.gov.pl karty pracy, projekty oczyszczalni ścieków, mikro telefony, pozyczka unijna, urząd miasta tarnów praca

yyyyy