Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania klas I-III SP w Gminie Osięciny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-011/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Osięciny

Wartość ogółem: 100714,8

Wydatki kwalifikowalne: 100714,8

Dofinansowanie: 100714,8

Dofinansowanie UE: 85607,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Osięciny

NIP beneficjenta: 8891460522

Kod pocztowy: 88-220

Miejscowość: Osieciny

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

punkt u, pup krapkowice, certyfikat wzór, wilczyn konin, netkoncept, rejestracja ai ukraina, przedszkole w bełżycach, bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z tarczy branżowej, porozumienie zawodow medycznych, województwo o największej stopie bezrobocia, zaprojektuj doświadczenie pozwalające wykryć co2, najbezpieczniejszy telefon, rezultatów, decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej wzór, rząd mazowieckiego, npv wzor, www olesno pl, w/w czy ww, urząd gminy mysłakowice, wrzesień 2021

yyyyy